Class FindModeManager

java.lang.Object
ru.bitel.bgbilling.modules.voiceip.server.bean.FindModeManager

public class FindModeManager extends Object
Менеджер режимов поиска
 • Constructor Details

  • FindModeManager

   public FindModeManager(Preferences setup)
 • Method Details

  • getModeMap

   public Map<Integer,FindMode> getModeMap()
   Возвращает карту режимов поиска (код-режим)
   Returns:
   map режимов поиска
  • getModeList

   public List<FindMode> getModeList()
   Возвращает список режимов поиска
   Returns:
   list режимов поиска