Quickpay

Аутентификация производится сертификату.

#1-работает платежная система
#0-не работает платежная система
mps.<mpsId>.mode=1
mps.<mpsId>.title=Quickpay
mps.<mpsId>.protocol=quickpay
mps.<mpsId>.secret=<secret>
# код типа платежей из справочника
mps.<mpsId>.pid=<payment_id>
mps.<mpsId>.search.mode=login
mps.<mpsId>.search.mid=<module_id>
mps.<mpsId>.search.1.mode=contract
#mps.<mpsId>.search.1.mid=<module_id>
mps.<mpsId>.cert=
mps.<mpsId>.cert.pem=
mps.<mpsId>.protocol.ext=noBaseAuth